De geschiedenis van reiki

Mikao Usui
Mikao Usui

er zijn veel verschillende versies van de geschiedenis van reiki en de volgende versie is bekend als de orginele vertaling van madam Takata die zij heeft doorgegeven aan haar eerste 22 reiki meesters.

Eind 19e eeuw:

Reiki is naar ons gekomen eind 1800 door de Japanner Dr. Mikao Usui

Volgens de legende is hij onderwezen door missionarissen en uiteindelijk hoofd van een christelijke jongensschool geworden in Kyoto, Japan. Tijdens zijn lessen vroeg een van zijn studenten hoe Jezus genas maar Usui had daarop geen antwoord. In die dagen was het een schande als een leraar geen antwoord had op een vraag en voor Usui was dit zo erg dat hij ontslag nam als leraar en aan zijn zoektocht begon te achterhalen hoe Jezus genas.

Enige tijd later ontmoette Dr. Usui een Zen monnik die hem uitnodigde bij hem in het klooster te verblijven. De monnik vertelde hem dat de Buddha ook met zijn handen genas. Dr. Usui besloot naar India en Tibet te gaan waar hij de Sutras van de Buddha en Sanskriet studeerde. Hij vond veel genezingstechnieken in de oude geschriften maar het lukte hem niet ze te activeren. Er miste iets!

Na vele jaren keerde hij terug naar het Zen klooster. Hij wilde zijn onderzoek al bijna opgeven, toen een monnik hem overhaalde naar de heilige berg Mount Koriyama te gaan voor een meditatie -, en vastenperiode van 21 dagen. Deze berg had een hoge frequentie en was ook de plek waar veel monniken hun intense zuiveringen hadden volbracht. Usui stemde er mee in. Het enige dat hij meenam waren 21 stenen en aan het eind van iedere dag legt hij er eentje opzij op een stapel. Op de avond van de laatste nacht, terwijl hij een diepe meditatie was, verscheen een helder licht dat naar hem toekwam en met zijn derde oog versmolt. Hij verloor een aantal uur het bewustzijn en toen hij bijkwam kon hij zich alles herinneren. Toen het licht hem raakte, zag hij een boog van gekleurde bellen met symbolen, en terwijl elke bubbel met hem samensmolt kreeg hij de instructies over hoe de symbolen te gebruiken.

Hij realiseerde zich dat dit dezelfde symbolen waren als hij had gezien in de Sutras van de Buddha, maar toen was hij niet instaat ze te activeren. Hij noemde zijn verlichte ervaring en nieuw ontdekte kennis Reiki. Dr. Usui bracht
de rest van zijn leven door met onderwijzen en genezen en werd hiervoor uiteindelijk geëerd door de keizer van Japan.

Mid 1920:

Dr. Usui ontmoette Dr. Chujiro Hayashi, een 47 jaar oude reserve marine officier, die zijn meest toegewijde discipel werd.

Begin 1930:

Chujiro Hayashi
Chujiro Hayashi

Dr. Usui overlijdt en Dr. Hayashi werd de Reiki grootmeester. Hij bleef verdergaan met de traditie van het onderwijzen en genezen. Hij opende een ziekenhuis in Tokyo en vanaf dat moment werden gedetailleerde verslagen bijgehouden van de Reiki behandelingen. Op dat moment gaven 16 practisanten dagelijks behandelingen.

Herfst 1935:

Madame Hawayo Takata reisde van Hawaï naar Japan. Madam Takata, een 34 jarige weduwe, was gediagnostiseerd met een tumor. Ze keerde terug naar Japan om haar familie te informeren over de ziekte. Nadat ze het aan haar familie had verteld adviseerde haar neef haar een Reiki behandeling. Ze stemde hiermee in en ging naar het Reiki genezingscentrum in Tokyo dat geleid werd door dokter Hayashi.

Madame Takata onderging behandelingen over een periode van drie maanden. Hierna ging ze naar de lokale doctor en onderging een bloedtest. Toen de uitslag terugkwam was alles normaal en was ze officieel genezen. Tegen alle tradities in slaagde ze er uiteindelijk in dokter Hayashi te overtuigen haar in het ziekenhuis te laten werken en leren over een periode van een jaar. Aan het eind van deze periode had zij privilege verdient voor een inwijding in de tweede graad van Reiki.

Zomer 1937:

Mevrouw Takata keerde terug naar Hawaii en begon daar een Reiki-kliniek. Bij haar vertrek adviseerde Hayashi haar snel terug naar Japan te komen maar hij zou haar nog laten weten wanneer die tijd was.

Begin 1940:

Mevrouw Takata had een visioen dat Dr. Hayashi haar terugriep naar Japan en dus ze keerde terug. Dr. Hayashi informeerde al zijn Reiki beoefenaars dat Reiki de tweede wereldoorlog niet zou overleven en om de geest van Reiki levend te houden, initieerde hij mevrouw Takata als eerste grootmeester. Hij vertelde haar dat het haar taak was om Reiki te verspreiden over het westen. Volgens de legende werd Dr. Hayashi kort daarna uit zijn pensioen teruggeroepen om deel te nemen aan de Tweede Wereldoorlog. Na een spiritueel leven geleid te hebben met Reiki en als praktiserend boeddhist, realiseerde hij zich echter dat die weg niet zijn bestemming was. Hij ging in een meditatieve staat, zijn hart stopte en hij verliet zijn lichaam.

Eind 1940:

Mevrouw Takata keerde terug naar Hawaii en werkte de volgende dertig jaar vanuit een kliniek in Honolulu en op het Amerikaanse vasteland.

1973 – 1980:

Mevrouw Takata onderwees bijna full-time overal in de Verenigde Staten en Canada. De vraag groeide echter zo voor de klassen dat ze besloot om veel meer leraren te initiëren. Met dit in gedachten, initieerde ze 22 van haar studenten tot Reiki Master. De meeste waren Amerikanen, maar er ook een aantal andere nationaliteiten, waaronder een Engelse vrouw.

December 1980:

 

Hawayo Takata
Hawayo Takata

Mevrouw Takata stierf zonder aan te geven wie haar moest opvolgen als Reiki Grand Master.

1981:

 

Een aantal van de 22 Reiki Masters vormden de Alliantie van Reiki Masters, en erkenden Phyllis Lei Furumoto (kleindochter Mevrouw Takata’s) als Grand Meester.

Een van de Reiki Masters, Barbara Weber Ray, begon haar eigen organisatie die ze de Radiance Technique noemde. Enkele van de tweeëntwintig Reikimasters besloten onafhankelijk te blijven. De methode van lesgeven en de nadruk op verschillende manieren van het gebruik van Reiki variëren tussen de Alliantie en de Radiance Technique, de onafhankelijken, de Reiki afvalligen, en ook van Meester tot Meester. Verschillende manieren en persoonlijkheden zullen verschillende mensen aanspreken. Dit stelt Reiki in staat zich op grotere schaal te spreiden.

Het belangrijkste om te onthouden is dat er slechts één Reiki is.